best web building software

© Copyright 2018 Sebastian Brochocki

Mobirise

Koparko - Ładowarki

Zapoznaj się kursem

Liczba godzin: 116

Zajęcia teoretyczne

1. Użytkowanie eksploatacyjne
2. Dokumentacja techniczna
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Podstawy elektrotechniki
5. Silniki spalinowe
6. Elementy hydrauliki
7.  Budowa koparko-ładowarki
8. Technologia robót

Liczba godzi: 86

Zajęcia praktyczne

Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktycznej obsłudze maszyn. 

Okres oczekiwania na wydanie dokumentów:
W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu książeczka operatora wydawana jest tego samego dnia.

Egzamin

Słuchacze kursu po zdaniu egzaminów otrzymają książkę operatora maszyn roboczych.
Uprawnienia wydawane są na czas nieokreślony.