free website creator app

© Copyright 2018 Sebastian Brochocki

Mobirise

Zagęszczarki

Program zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy

Liczba godzin: 34

Zajęcia teoretyczne

1. Użytkowanie eksploatacyjne
2. Dokumentacja techniczna
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. podstawy elektrotechniki
5. Budowa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
6. Technologia robót
7. Zajęcia praktyczne.

Liczba godzi: 10

Zajęcia praktyczne

Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktycznej obsłudze maszyn. 

Okres oczekiwania na wydanie dokumentów:

Egzamin